Interesse in het worden van Cateniaan? Wat leuk! Hieronder informatie met betrekking tot het lidmaatschap, het formele gedeelte. Heb je vragen over het informele gedeelte van het lidmaatschap? Kom lekker even chillen op onze grasboot of op de bank op Catena en vraag het aan Catenianen! 

Wie?
Iedereen die studeert aan een willekeurige universiteit of HBO-instelling kan lid worden bij V.S.L. Catena. Lidmaatschap bij het volgen van een MBO-opleiding is mogelijk, maar hiervoor moet je even een gesprekje hebben met het bestuur om te kijken of je leuk bij de vereniging past. Je kunt bij ons lid worden als je nog geen achttien jaar bent, dan worden je ouders per post op de hoogte gebracht. Als zij het er niet mee eens zijn, kun je daarna pas weer lid worden als je meerderjarig bent.

Hoe?
Tijdens de introductieweek van Universiteit Leiden en de Hogeschool van Leiden, de EL CID-week, kun je op de vereniging tussen 12.00 en 0.00 uur ingeschreven worden als kersvers lid. Tijdens de EL CID kun je ook langs één van de informatiepunten van Catena gaan om door een commissielid ingeschreven te worden. Denk hierbij aan de Informatiemarkt of het Leidsch Eerstejaars Festival (LEF). Zie voor meer informatie en de locaties hiervoor de informatieboekjes van de EL CID die iedere deelnemer in zijn informatiepakket meekrijgt.

V.S.L. Catena raadt EL CID-deelnemers aan om na hun inschrijving voor lidmaatschap alsnog de Introductieweek af te lopen om kennis te leren maken met het Leidse studentenleven, de Universiteit Leiden en de stad zelf. Het bestuur en de Kennismakingscommissie hebben het recht om eventueel een inschrijving vanwege omstandigheden te weigeren. Bij overtallige interesse gedurende het jaar of tijdens de introductieweek is het mogelijk dat er een ledenstop ingesteld wordt, maar in de praktijk vinden we meer mensen alleen maar gezelliger

online inschrijf formulier

Hoeveel?

De contributie bedraagt in het eerste lidmaatschapsjaar €123,-. Hiervan is €39,- voor het vrijwillige Eerstejaarskamp en €84,- voor het lidmaatschap. Het kampgeld blijft twee jaar staan; dit betekent dat wanneer je niet mee kunt op het eerste kamp direct na de EL CID-week, het kampgeld ook gebruikt kan worden voor het tweede kamp of voor één van de kampen in het jaar erna. Dit kampgeld krijg je niet terug als je niet op kamp bent geweest en het is wel zo gezellig om mee te gaan. Elk volgend jaar bedraagt de contributie €84,-. Na vijf jaar lang lidmaatschap kun je kortingslidmaatschap aanvragen bij de secretaris van het bestuur. Dan betaal je nog maar €35,- per jaar, dus houd in je achterhoofd dat je dit kunt doen, het gaat niet automatisch!

Betaling van de contributie kan gedaan worden door een machtiging te geven aan het bestuur bij je inschrijving. Er wordt dan maandelijks rond de vijfentwintigste een bedrag van €10,25- in het eerste jaar en in latere jaren €7,- afgeschreven van het door jou opgegeven rekeningnummer. Je kunt er ook voor kiezen het bedrag jaarlijks in één keer van je rekening af te laten schrijven.

Indien je het niet eens bent met de afschrijvingen heb je beperkt de tijd om het bedrag terug te boeken. Indien je je lidmaatschap hebt opgezegd en een bevestiging hebt ontvangen, stopt je machtiging vanzelf. Het is ook mogelijk om per jaar contant te betalen of het geld zelf over te maken. Dit dient dan ieder jaar dat je lid bent te gebeuren vóór 1 november.